Het uitvoeren van grondwerk ligt aan de basis van veel te verwezenlijken projecten. Elk werk dat gerelateerd is aan de grond, weg- en waterbouw, cultuurtechniek, natuurbouw of woningbouw start met de uitvoering van grondwerk. Grondwerk vormt daardoor in de meeste gevallen de basis of het fundament van een werk. Grondwerk op de juiste manier uitvoeren is een specialisme dat Jacobmeij zich eigen heeft gemaakt. Al vanaf de start van het bedrijf is het materieel, de mensen en de kennis gericht op een snelle en efficiënte uitvoering ervan.

In het verleden waren ontgrondingen van percelen, ruilverkavelingen en egalisaties belangrijke activiteiten binnen het grondwerk. In de loop der tijd zijn daar vele soorten van projecten en activiteiten bijgekomen. Daarbij valt te denken aan het aanbrengen of verwijderen van voorbelastingen, het ontgraven van vijvers, aanleg van een aardenbaan voor infrastructuur of aanpassing van dijkprofielen.

Het verplaatsen van grote hoeveelheden materiaal binnen korte tijd op de meest efficiënte wijze vereist vakkennis en goed materieel. Het materiaal kan daarbij bestaan uit bijvoorbeeld klei, zand, grond, stortstenen of funderingsmateriaal. Door de grote hoeveelheid en diversiteit aan eigen materieel kan voor elk project de juiste machine ingezet worden.